LIP

Ik werk volgens het landelijk indicatie protocol (lip) kraamzorg. Dit is een door de zorgverzekeraars landelijk ingesteld zorgindicatiemodel.  U krijgt standaard bij de keuze borstvoeding  49 uur en bij kunstvoeding 45 uur zorg. Het aantal uren kraamzorg dat u toegewezen krijgt word verdeeld over 8 dagen, gerekend vanaf de geboortedag van uw kindje. De eerste indicatie wordt vastgesteld tijdens het intakegesprek, welke uiterlijk voor de 35e week van uw zwangerschap bij u thuis plaatsvindt.

Na de bevalling en start zorg vindt de 2e indicatie plaats. indien nodig kan er een wijziging plaatsvinden in het aantal uren zorg.

Het landelijk indicatie protocol gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van het gezin. Dit betekent dat een aantal taken die de kraamverzorgende voorheen deed, nu door het gezin zelf geregeld moeten worden. Zoals extra huishoudelijke taken en de volledige verzorging van de overige kinderen in het gezin .Hierbij moet u denken aan mantelzorg: vrienden of familieleden die helpen in de kraamtijd.